Iedereen werkt op een andere manier

asdmnin


19 Apr 2021

Iedereen werkt op een andere manier

De tijd waarop er van iedere werknemer werd verwacht dat deze op precies dezelfde manier werkte als alle anderen, die ligt achter ons. Medewerkers krijgen meer en meer de kans om zichzelf te zijn, om te werken op de manier die hen het best ligt. Uiteraard binnen de kaders en de werkwijzen van het bedrijf, maar wel met de flexibiliteit om hier een eigen invulling aan te geven. Anders omgaan met werktijd en de plek waarop deze wordt doorgebracht is hier een groot onderdeel van. Belangrijk is wel dat medewerkers, waar zij ook willen werken, altijd de beschikking moeten hebben over de juiste tools.

Hoe werk je het liefst?

Nog niet ieder bedrijf is zover dat het medewerkers volledig los durft te laten in de manier waarop en de plek waar zij hun werkzaamheden verrichten. Toch is er bij het merendeel heel wat meer mogelijk dan pakweg tien jaar geleden. Thuiswerken wordt meer en meer geaccepteerd, nu duidelijk is dat een dagje thuis aan het werk zijn echt niet betekent dat medewerkers er een verkapte vrije dag van maken. Integendeel zelfs, veel mensen kiezen er juist voor om zo nu en dan een dagje thuis aan het werk te gaan omdat zij dan zo lekker door kunnen werken. Zeker wanneer zij thuis een goede, rustige werkplek hebben, geven veel mensen aan dat een document schrijven of ander werk dat het best gaat zonder dat er te veel om hen heen gebeurt vaak beter thuis gaat dan op kantoor.

Ook is er steeds meer mogelijk qua begin-en-eindtijd van de werkzaamheden, of deze nu thuis of op kantoor plaatsvinden. Allemaal tegelijk aan de werkdag beginnen en massaal om 17.00 het kantoor weer uitwandelen, dat is al lang niet meer van deze tijd. Er is steeds meer vrijheid om te werken op de uren waarop een medewerker op zijn productiefst is, of die het beste te combineren zijn met een privéleven. 

Zorg voor de juiste mogelijkheden

Deze manier van inspelen op de veranderende wereld en de veranderende behoeftes van medewerkers, lukt alleen wanneer zij de beschikking hebben over de juiste software. Met een programma als Microsoft Teams kunnen vergaderingen altijd doorgaan, ook als alle deelnemers zich op een andere plek bevinden. En met Windows Virtual Desktop kan een medewerker waar en wanneer hij dat maar wil, op welk device dan ook, inloggen op het scherm zoals hij dat gewend is van de werkplek. Dezelfde software, dezelfde apps, dezelfde mogelijkheden. Om goed te kunnen werken hoeven mensen dus al lang niet meer altijd op dezelfde plek te zijn. De werkplek verplaatsen naar de plek waar men zich bevindt wordt tenslotte steeds gemakkelijker.

 
Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment

Ads - Before Footer