Asbest verwijderen – Ondernemers Inzicht

asdmnin


29 May 2021

Asbest verwijderen

In oude huizen, die voor 1994 zijn gebouwd, kun je op verschillende plekken asbest tegenkomen. Het werd vroeger vaak gebruikt, omdat het brandwerend is en goed isoleert. Maar er zit ook een groot nadeel aan verbonden, asbestvezels zijn namelijk gevaarlijk. Asbest zit voornamelijk verwerkt in golfplaten, deze worden vaak gebruikt op schuurtjes of een aanbouw. Maar asbest kan ook verwerkt zitten in andere materialen, zoals plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Materialen met asbest worden pas gevaarlijk als je erin gaat boren of zagen, hierdoor kunnen kankerverwekkende vezels vrij komen. Hieronder kan je lezen hoe asbest laten verwijderen. 

Zelf asbest verwijderen

In veel gevallen is het niet toegestaan om asbest zelf te verwijderen, maar als het gaat om kleine hoeveelheden mag je het wel zelf verwijderen. Je mag zelf asbest verwijderen als je aan deze punten voldoet. De totale oppervlakte van het materiaal niet groter dan 35 vierkante meter is. Als je er zeker van bent dat er geen asbestvezels vrij komt, dus dat je geen materialen breekt. Als het om de hechtgebonden variant van asbest gaat. Het is hierin ook belangrijk dat je van te voren aan de gemeente een sloopmelding hebt gedaan. Zelf asbest saneren kan een gevaarlijke klus zijn, het is daarom verstandig om het aan een bedrijf uit te besteden. Door een professioneel bedrijf in te huren, kun je hoge boetes voorkomen en weet je dat het op de juiste manier wordt verwijderd. 

Verschillende soorten asbest

Asbest werd op twee verschillende manieren gebruikt, namelijk hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in andere materialen, een voorbeeld is cement. Maar het kan ook zitten in golfplaten, eterniet wandplaten, bloembakken en buizen voor het riool. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, levert het weinig gevaar op voor de gezondheid. Asbest is niet gevaarlijk, als het niet beschadigt is. In daken werd ook veel asbest gebruikt, alleen hierbij is het wel zo dat daken snel beschadigen. Dit komt door  weer, wind en mos. Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in andere materialen vastgezet. Hierdoor kunnen de asbestvezels makkelijk vrijkomen. Een voorbeeld is de onderlaag van vloerzeil en brandwerende kleding. Als de asbest zit in ruimtes waar je komt, dan kan je het beste laten afdekken of weghalen. Als het bijvoorbeeld in een vloerzeil zit, kun je dit makkelijk weghalen of iets overheen leggen. 

Hoe verwijder je asbest?

Er zijn drie verschillende methodes om asbest te verwijderen. Het is verstandig om alle drie de methodes door specialisten uit te voeren. De eerste methode is de openlucht methode, dit is de minst goede manier van asbest verwijderen. Hierbij heb je namelijk grote kans dat er asbestvezels vrijkomen in de lucht. Bij de containment methode wordt er met een apparaat vezels opgevangen die gelijk vrijkomen tijdens het verwijderen van asbest. Als laatste methode bestaat er de glove bag methode, je kunt deze methode zowel binnen als buiten gebruiken. Bij deze methode sluit de specialist eerst de bron van het asbest af door middel van een couveusezak. 

 
Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment

Ads - Before Footer