Alles wat je moeten weten over public affairs

asdmnin


10 Oct 2021

Alles wat je moeten weten over public affairs

Public affairs is een mix van belangenbehartiging, stakeholder en reputatiemanagement. Het is een strategisch middel waarmee organisaties inspelen op ontwikkeling en kansen. Maar ook bedreigingen die voortkomen uit politieke-maatschappelijke veranderingen. Public affairs heeft niks te maken met het kopen van invloed. Het werk van een public affair is het bouwen aan relaties tussen jouw organisatie en beleidsmakers. Belangrijk is om het juiste moment de juiste mensen van de juiste informatie te voorzien. Public affairs bestaan uit een aantal onderdelen. Het is belangrijk om in beeld te krijgen welke organisaties, overheden en belanghebbende belangrijk zijn voor het onderwerp. Hieronder kan je lezen wat public affairs precies inhoudt.

Wat is public affairs?

Public affairs is een strategisch middel van een organisatie om invloed uit te oefenen op kansen of bedreigingen die kunnen voorkomen uit politieke maatschappelijke discussies. Om een strategisch plan te maken is het belangrijk om te weten wie je stakeholders zijn en of ze zich bezighouden met politieke besluitvormingen. Een public affair professional probeert invloed uit te oefenen op deze besluitvormingen. Om een public affair professional te worden, kan je naar een Public Affairs Academie gaan. Als public affairs professional bouw je aan relaties tussen de organisatie en de beleidsmakers waar je organisatie mee te maken heeft. Jouw taak is om alle informatie en de invalshoeken van een organisatie in beeld te krijgen. De taken bestaan voornamelijk grotendeels uit belangenbehartiging en lobbyen. Door belangrijke onderwerpen voor jouw organisatie onder de aandacht te brengen, bouw je aan een invloed positie. Een van de andere taken van een public affair professional is het issue management. Hierbij onderzoek je welke verschillen van inzicht er bestaan. Dit doe je door een discussie te voeren over een bepaald onderwerp. Hierbij kun je monitoren wat de standpunten zijn van andere stakeholders en kan je als professional deze proberen te beïnvloeden. Een reputatiemanagement zorgt voornamelijk voor de beeldvorming van de organisatie naar de buitenwereld. Iets wat nu voornamelijk veel gebruikt wordt zijn social media, hiermee kun je een groot publiek aanspreken. Tegenwoordig zit iedereen wel op social media. Het beïnvloeden van politieke besluiten wordt ook wel lobbyen genoemd. Als je hier nog geen ervaring mee hebt, kun je altijd Lobby training volgen. Door te lobbyen kan je inspraak krijgen bij de besluitvorming in de politiek. De voordelen van public affairs zijn groot, je kunt er ook makkelijk je netwerk mee vergroten. Door op het juiste moment het juiste verhaal te vertellen kunnen belangenbehartiging elkaar versterken. Wanneer deze taken jouw aanspreken, zou ik je aanraden om je verder te verdiepen in dit onderwerp. 

 
Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment

Ads - Before Footer